Проконсультировать?
— Это бесплатно!
Спасибо за Ваше сообщение. Оно успешно отправлено.
Наши менеджеры свяжутся с Вами
в течении 30 минут.
Все услуги

Стаття 55 Закону України «Про землеустрій»

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості)

{ Назва  статті  55  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 497-VIII
( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  проводиться  відповідно  до  топографо-геодезичних  і
картографічних матеріалів.
{  Частина перша статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  здійснюється  на  основі  технічної  документації  із
землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
{  Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

{  Частину  третю  статті  55  виключено  на  підставі Закону
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються
межовими знаками встановленого зразка.

У разі,  якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості)
збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами
(річками,  струмками,  каналами,  лісосмугами,  шляхами, шляховими
спорудами,  парканами,  огорожами,  фасадами  будівель  та  іншими
лінійними  спорудами  і  рубежами  тощо),  межові  знаки можуть не
встановлюватися.

Власники землі та землекористувачі,  у тому  числі  орендарі,
зобов’язані  дотримуватися  меж  земельної ділянки,  закріпленої в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.

Межові знаки здаються  за  актом  під  нагляд  на  збереження
власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.

У разі якщо на підставі технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  передбачається  здійснити  передачу земельних ділянок
державної  чи  комунальної  власності у власність чи користування,
така  технічна  документація  розробляється  на  підставі дозволу,
наданого   Верховною   Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою
міністрів  Автономної  Республіки  Крим, органом виконавчої влади,
органом   місцевого   самоврядування  відповідно  до  повноважень,
визначених  статтею  122  Земельного  кодексу  України ( 2768-14 )
(у випадках, передбачених законом).
{   Статтю   55  доповнено  частиною  восьмою  згідно  із  Законом
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Якщо  на  підставі технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі (на
місцевості)  передбачається  здійснити  передачу земельної ділянки
державної чи комунальної власності у власність чи користування, на
якій   розташовано  житловий  будинок,  право  власності  на  який
зареєстровано,   така   технічна   документація  розробляється  на
замовлення   власника   житлового   будинку  без  надання  дозволу
Верховною   Радою  Автономної  Республіки  Крим,  Радою  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  органом  виконавчої  влади, органом
місцевого  самоврядування  відповідно  до  повноважень, визначених
статтею 122 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
{   Статтю  55  доповнено  частиною  дев’ятою  згідно  із  Законом
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Технічна   документація   із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості)
включає:

а)   завдання   на   складання   технічної   документації  із
землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в)  рішення  Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, Ради
міністрів   Автономної   Республіки   Крим,   відповідного  органу
виконавчої  влади  або органу місцевого самоврядування про надання
дозволу  на  розроблення  технічної документації із землеустрою (у
випадках, передбачених законом);

г)  згоду  власника земельної ділянки, а для земель державної
та  комунальної  власності  —  органу,  уповноваженого здійснювати
розпорядження  земельною  ділянкою,  на  відновлення меж земельної
ділянки користувачем;

ґ)  довідку,  що  містить  узагальнену  інформацію  про землі
(території);

д)  копію  документа,  що  посвідчує фізичну особу, або копію
виписки  з  Єдиного  державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців;

е) копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у
разі  проведення  робіт  щодо  відновлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості);

є)  копію правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого
майна,  розташовані  на  земельній  ділянці  (за  умови якщо права
власності на такі об’єкти зареєстровані);

ж) матеріали польових топографо-геодезичних робіт;

з)  план  меж  земельної  ділянки,  складений за результатами
зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із
зазначенням  власників  (користувачів) суміжних земельних ділянок,
усі  поворотні  точки  меж  земельної ділянки, лінійні проміри між
точками  на  межах  земельної  ділянки,  межі вкраплених земельних
ділянок із зазначенням їх власників (користувачів);

и) кадастровий план земельної ділянки;

і) перелік обмежень у використанні земельної ділянки;

ї)  у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження
особи діяти від імені власника (користувача) земельної ділянки при
встановленні  (відновленні)  меж  земельної  ділянки  в натурі (на
місцевості);

й)  акт  приймання-передачі  межових знаків на зберігання, що
включається  до  документації із землеустрою після виконання робіт
із  встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
{   Статтю   55  доповнено  частиною  десятою  згідно  із  Законом
N 497-VIII ( 497-19 ) від 02.06.2015 }

Источник: Офіційний портал Верховної Ради України